CONSULTES CIUTADANES

Una nova forma de fer política implica que l’Assemblea Ciutadana sigui el màxim òrgan de decisió de Podem i, per tant, li correspon la plena sobirania respecte a totes les qüestions d’especial rellevància per al conjunt de l’organització.

Una manera de convocar l’Assemblea Ciutadana és a través d’aquestes Consultes Ciutadanes. Gràcies a elles, totes les persones inscrites a Podem tenen la possibilitat de participar en les decisions d’especial rellevància en el seu àmbit territorial.