A Podem ens prenem els nostres mecanismes de finançament i transparència com una qüestió política de màxima importància perquè considerem que la independència financera i la transparència als partits és una condició necessària per al correcte funcionament de la democràcia.

Per poder finançar-nos sense dependre dels bancs ni dels poders econòmics, apostem des de l’inici per desenvolupar eines de finançament innovadores i participatives inspirades en els valors de l’economia col·laborativa, de manera que proposem que la ciutadania sigui partícip del finançament dels projectes. Aquestes eines són les col·laboracions, els crowdfunding i els microcrèdits.

Per no cometre els errors del passat és imprescindible fer les coses de forma diferent. Tenim el ferm compromís de no dependre dels bancs ni dels poders econòmics. Per això, des del nostre naixement ha estat una prioritat ampliar al màxim la base de donants i col·laboradors, per la qual cosa hem establert límits a les donacions més exigents que els que determina la llei.

Ingresos

A Podem practiquem la transparència que volem veure a les institucions. Ens obliguem a mostrar en què ens gastem fins a l’últim euro. En els nostres Estatuts ens vam comprometre a publicar els nostres comptes de forma trimestral i a presentar-los de forma accessible i comprensible. Al nostre Portal de Transparència inclourem el detall i la factura de cada despesa.

Transparencia

Col·laboració periòdica

Des de 5 €/mes

Col·labora

Crowdfunding

Col·labora amb projectes concrets

Crowdfunding

Microcrèdits

Finança la campanya

Microcrèdits

Botiga

Banderoles, roba, llibres, accessoris

Botiga